Představitelé členských platebních institucí dnes v sídle Asociace projednali témata dle schváleného programu. Vyjma standardních bodů byl v rámci připravené Koncepce rozvoje pro rok 2018 odsouhlasen záměr rozšířit členskou základnu, jak o platební instituce, tak o poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jejichž prioritou je ochrana spotřebitele, prohlubování jeho důvěry v nebankovní sektor a standardizace vysoké kvality poskytovaných finančních služeb.