Česká národní banka připravila společné setkání k novému sběrnému systému. Setkání bylo připraveno pro všechny subjekty, kteří připravují automatizaci výkaznictví vůči ČNB za použití vlastních SW prostředků.