Dne 27.11.2018 se v sídle asociace uskutečnila valná hromada. Zástupci členů schválili rozpočet pro rok 2019, blíže pak diskutovali připravenou koncepci rozvoje. Valná hromada potvrdila zájem na rozšíření členské základny.