Dne 14. 10. 2019 se zástupci členských platebních institucí zúčastnili konference pořádané Českou národní bankou k aktuálním otázkám v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Konference za účasti zástupců ČNB, FAÚ a Národní centrály proti organizovanému zločinu se věnovala jak typologii trestné činnosti a jejímu vyšetřování, tak praktickým otázkám boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti na půdě finančních institucí včetně nastavení systému vnitřních zásad.