Dne 28. 11. 2019 se zástupci členských platebních institucí sešli na valné hromadě. Valná hromada schválila hospodaření asociace. Hlavním bodem programu byla diskuze nad plánem činnosti pro rok 2020. Členové společně deklarovali zájem na rozšíření členské základny.