Letošní valná hromada proběhla netradičně v online prostoru. I přes netradiční formu byla náplň jednání obvyklá. Ať již schválení hospodaření, či pravidelná diskuze nad připravenou koncepcí rozvoje jsou nedílnou součástí valných hromad ADET. Valná hromada potvrdila záměr i nadále pokračovat v činnosti asociace, jejímž úkolem je především aktivní účast na legislativním procesu a reprezentace zájmů členských institucí v komunikaci s orgány státní správy.