Dne 27. 10. 2021 se v sídle asociace uskutečnila valná hromada. Zástupci členů diskutovali plán činnosti pro následující období. Následně schválili rozpočet pro rok 2022 a potvrdili záměr další spolupráce.