Odborný seminář Ministerstva financí

Členské subjekty využili nabídku k účasti na odborném semináři pořádaném Ministerstvem financí ČR. Seminář byl zaměřen na nový zákon o platebním styku. Hlavními body programu byly novinky v licencování, nové platební metody, standardy pro silné ověření a společnou a...

Valná hromada ADET

Představitelé členských platebních institucí dnes v sídle Asociace projednali témata dle schváleného programu. Vyjma standardních bodů byl v rámci připravené Koncepce rozvoje pro rok 2018 odsouhlasen záměr rozšířit členskou základnu, jak o platební instituce, tak o...

Seminář ČNB pro poskytovatele platebních služeb

Zástupci členů ADET se zúčastnili semináře pořádaného Českou národní bankou. Hlavním tématem semináře byla aplikace nového zákona o platebním styku v ČR, který nabývá účinnosti dne 13.1.2018. Součástí programu byla kromě informace k licenčnímu řízení pro zájemce o...

Status nepovinného připomínkového místa

Asociace pro devizový trh získala status nepovinného připomínkového místa. Tímto byl učiněn další krok k aktivnímu zapojení do legislativního procesu pro oblast regulace činnosti poskytovatelů platebních služeb (zejména právní předpisy v gesci Ministerstva financí ČR...

Valná hromada ADET

Dne 26.10.2016 proběhla valná hromada ADET. V jejím průběhu byli zvoleni noví členové orgánů - prezídium je nově ve složení: Ing. Gabriel Kovács, Milan Cerman a Mgr. Veronika Válová. Činnost dozorčí rady budou nově vykonávat Milan Lacina, Martina Arnold Rubín a Petra...