Úvodní slovo

Každý spotřebitel má v tržní ekonomice právo na libovolné využívání finančních služeb a je pouze na jeho vůli, zda k pokrytí svých potřeb využije nabídky bankovního anebo nebankovního sektoru devizového trhu.
Činnost Asociace pro devizový trh se zaměřuje na ochranu spotřebitele, na prohlubování jeho důvěry v nebankovní sektor, v němž usiluje o standardizaci vysoké kvality poskytovaných finančních služeb.

Asociace pro devizový trh v zájmu spotřebitele dohlíží na prosazování principů poctivého obchodního styku, průběžně monitoruje kvalitu nabízených finančních služeb a na základě získaných informací vytváří sbírku vnitřních norem, které se její členové dobrovolně zavázali dodržovat, ve snaze posílit obecnou důvěru v nebankovní sektor devizového trhu.

Zakládajícími členy Asociace pro devizový trh jsou přední obchodníci s devizami, kteří svojí dlouholetou činností významným způsobem přispěli ke zpřístupnění klíčových finančních produktů široké veřejnosti.

Asociace pro devizový trh byla založena v září 2007.