Valná hromada 2022

Dne 8. 11. 2022 se uskutečnilo pravidelné setkání zástupců členů v sídle asociace na každoroční valné hromadě. Zástupci členů, vyjma pravidelných bodů jednání, projednali rovněž plán činnosti pro rok 2023. Valná hromada také schválila rozpočet pro rok 2023 a potvrdila...

Valná hromada ADET

Dne 27. 10. 2021 se v sídle asociace uskutečnila valná hromada. Zástupci členů diskutovali plán činnosti pro následující období. Následně schválili rozpočet pro rok 2022 a potvrdili záměr další spolupráce.

Valná hromada 2020

Letošní valná hromada proběhla netradičně v online prostoru. I přes netradiční formu byla náplň jednání obvyklá. Ať již schválení hospodaření, či pravidelná diskuze nad připravenou koncepcí rozvoje jsou nedílnou součástí valných hromad ADET. Valná hromada potvrdila...

Valná hromada Asociace pro devizový trh

Dne 28. 11. 2019 se zástupci členských platebních institucí sešli na valné hromadě. Valná hromada schválila hospodaření asociace. Hlavním bodem programu byla diskuze nad plánem činnosti pro rok 2020. Členové společně deklarovali zájem na rozšíření členské...

Konference ČNB k aktuálním otázkám AML/CFT

Dne 14. 10. 2019 se zástupci členských platebních institucí zúčastnili konference pořádané Českou národní bankou k aktuálním otázkám v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Konference za účasti zástupců ČNB, FAÚ a Národní centrály proti organizovanému zločinu se...

Valná hromada Asociace pro devizový trh

Dne 27.11.2018 se v sídle asociace uskutečnila valná hromada. Zástupci členů schválili rozpočet pro rok 2019, blíže pak diskutovali připravenou koncepci rozvoje. Valná hromada potvrdila zájem na rozšíření členské základny.