Valná hromada Asociace pro devizový trh

Dne 28. 11. 2019 se zástupci členských platebních institucí sešli na valné hromadě. Valná hromada schválila hospodaření asociace. Hlavním bodem programu byla diskuze nad plánem činnosti pro rok 2020. Členové společně deklarovali zájem na rozšíření členské...

Konference ČNB k aktuálním otázkám AML/CFT

Dne 14. 10. 2019 se zástupci členských platebních institucí zúčastnili konference pořádané Českou národní bankou k aktuálním otázkám v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Konference za účasti zástupců ČNB, FAÚ a Národní centrály proti organizovanému zločinu se...

Valná hromada Asociace pro devizový trh

Dne 27.11.2018 se v sídle asociace uskutečnila valná hromada. Zástupci členů schválili rozpočet pro rok 2019, blíže pak diskutovali připravenou koncepci rozvoje. Valná hromada potvrdila zájem na rozšíření členské základny.

Společné setkání – „SDAT nový sběrný systém“

Česká národní banka připravila společné setkání k novému sběrnému systému. Setkání bylo připraveno pro všechny subjekty, kteří připravují automatizaci výkaznictví vůči ČNB za použití vlastních SW prostředků.

Odborný seminář Ministerstva financí

Členské subjekty využili nabídku k účasti na odborném semináři pořádaném Ministerstvem financí ČR. Seminář byl zaměřen na nový zákon o platebním styku. Hlavními body programu byly novinky v licencování, nové platební metody, standardy pro silné ověření a společnou a...

Valná hromada ADET

Představitelé členských platebních institucí dnes v sídle Asociace projednali témata dle schváleného programu. Vyjma standardních bodů byl v rámci připravené Koncepce rozvoje pro rok 2018 odsouhlasen záměr rozšířit členskou základnu, jak o platební instituce, tak o...